<7>

2هفته س بیکاره!

فکر میکنه من دستگاه پول چاپ کنم یا در آمدی دارم

همش میگه پول می خوام

پول بده

برو از مامانت پول بگیر واسم

فقط واسه اینکه بتونه بره باهاش م.ش.ر.و.ب بخره بخوره

دوباره لگد زد توی کمرم!

دیگه انقد زده که دردا احساس نمی کنم!

تو چی مامانی توام وقتی بابایی مامانا میزنه دردت میگیره؟؟!!

میدونم خیلی سخته که هیچ کس آدما دوست نداشته باشه

ولی غصه نخور

مامانی خودش تنهایی قد همه ی دنیا دوست داره

قول میدم انقد دوست داشته باشم

که دیگه دوست نداشته باشی کسه دیگه ای دوست داشته باشه!

قول میدم تموم زندگیم بشی

قول میدم بدون تو نفسم نکشم

قول میدم اگه خدایی نکرده یه روز زیر مشت و لگدایی بابات از دست دادم

منم زنده نمونم

منم میام پیشت

نمیزارم هیچ وفت تنها باشی

نمیزارم هیچ کس اذیتت کنه

آخه من فقط تورو دارم

انگار خدا من و تورو یادش رفته

انگار سرش شلوغه که گریه های منو و درد کشیدن تورو نمی بینه!

اشکال نداره

من که تورو دارم

توام منو داری

حداقل تنها نیستیم

ای کاش زودتر بیای

می ترسم صورت ماهتو نبینم

ای خدا کجایی

چرا به دادمون نمی رسی

چرا کمکمون نمی کنی

ای خداااااااااا

/ 1 نظر / 9 بازدید
سيب آبي

بياد چه كنه كه پول بده به يكي كه بيكار شده بره مشروب بخره بخوره؟