<1>

یکی بدبخت تر از خودم "بچه مه"!

یکی که با این که هنوز پاشو تو این دنیای لعنتی نزاشته از باباش کتک می خوره!

یکی که با این کوچیکیش هر شب به درد و دلای مامانش گوش میده!

وسط حرفش نمی پره

شایدم با مامانش گریه کنه!

خدایا این بچه داره تقاص چیو پس میده!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید