<3>

سکوت!!!!

شاید از روی قهر؟!

شایدم ترس؟!

نمی دونم...

فقط می دونم ساکته

تا حالا این جوری ندیده بودمش!!!

اگه قهره

خدا کنه یه مدت طولانی قهر باشه

اگه ترسه

خدا کنه دیگه هیچ وقت ترسش نریزه

فقط خدا کنه این سکوت طولانی باشه

تا یه کم آروم شم

تا یه کم فکر کنم و یه تصمیم درست بگیرم

واسه خودم و دختـــرم!!!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید